Населено място

Холсим Кариерни Материали АД

Отрасъл:
Енергетика

Град:
София

Адрес:
бул. Джеймс Баучер №76А, ет.4, Лозенец
Телефон:

Строителни материали
Последно регистрирани фирми
Производство на машини за козметичната, химическата и...
Сирене , кашкавал;
Дистрибуция и търговия с богата гама механични уплътнения, съединители,...
Прахоулавяне и производство на прахоулавяща техника